×

Política de privacitat

La titular del web és:

La Sra. Montserrat Ramon Tugas, amb DNI 52163434D, llicenciada en farmàcia i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb número 12169.

Té el domicili a Plaça de Catalunya, 1 de 08100 Mollet del Vallès, Tel. 93 570 34 28 i correu electrònic farmaciatugas@gmail.com.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de Montserrat Ramon Tugas que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Sra. Montserrat Ramon Tugas o per mail a farmaciatugas@gmail.com.