×

LA SALUT BUCAL ÉS MOLT IMPORTANT DURANT LA PANDÈMIA PER COVID

LA SALUT BUCAL ÉS MOLT IMPORTANT DURANT LA PANDÈMIA PER COVID


 

Tots tenim entès que la higiene de mans és fonamental en aquesta pandèmia, però els experts també han insistit molt en la bona higiene bucal.


La boca és una de les principals vies d'entrada i sortida de virus al nostre organisme, juntament amb el nas i els ulls. A la boca hi ha alta densitat de receptors ECA2 específics d'unió de virus SARS-CoV-2 (el virus que produeix la malaltia COVID-19).

Per això, és fonamental mantenir una bona salut bucal a través de la higiene bucal.

MESURES PREVENTIVES

La base de la higiene bucal és el raspallat amb una durada adequada i una bona tècnica.


El correcte és raspallar-se les dents 3 vegades al dia amb una durada de 2 minuts amb un raspall adequat a la sensibilitat de les nostres genives.

Canviar el raspall de dents cada 3 mesos i no compartir-lo amb cap membre de la familia.

Utilitzar una pasta i colutori adaptat a les nostres necessitats, com en aquest cas un antisèptic.

El CPC és un dels nostres millors aliats en aquests moments.

Què és el CPC?

El clorur de cetilpiridini , és un antisèptic d'ampli espectre d'acció enfront de bacteris, virus i fongs.


L'objectiu és disminuir la càrrega viral en la cavitat bucal, i així disminuir el risc de transmissió per part d'una persona portadora de COVID-19.

Es recomana que el col·lutori es realitzi en forma de gargarismes, per, a més de la cavitat bucal, ajudar a arribar a la zona faríngia, on podria trobar-se el virus.

També és important la higiene interproximal, ja que entre les dents queda molta placa bacteriana acumulada.

Podem utilitzar cera dental, raspalls interproximals ...

Recordem l’ importància de netejar la llengua per eliminar el cobriment lingual, que conté bacteris i virus.


A la superfície dorsal de la llengua s'acumula un nombre elevat de microorganismes i, com s'ha descrit anteriorment, es poden trobar receptors als quals podria unir-se SARS-CoV-2 i infectar les cèl·lules humanes.

Ja sabeu, una rutina més a la nostra prevenció diària!!